Công bố Báo cáo PEFA của Việt Nam

24-06-2024, 18:31

Thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực trong cải cách quản lý tài chính công và đạt nhiều thành tựu quan trọng như phạm vi ngân sách được xác định đầy đủ theo thông lệ quốc tế, kỷ luật tài khóa được tăng cường, nợ công giảm.. Đây là nội dung tại Hội nghị công bố Báo cáo đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA) của Việt Nam do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày ngày 24/6.

Xem thêm