Dấu hiệu làm sai lệch nội dung công chứng, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng

19-07-2023, 14:37

Theo quy định của pháp luật về hoạt động công chứng, công chứng viên khi thực hiện hợp đồng công chứng được coi là người làm chứng vụ việc. Do vậy, yêu cầu cả về đạo đức và pháp lý đặt ra là phải trung thực, khách quan, không được tự ý sửa chữa, thêm bớt nội dung công chứng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên Truyền hình Thông tấn và xác nhận của cơ quan chức năng, xác định được vụ việc hợp đồng công chứng có dấu hiệu bị sửa chữa, làm sai lệch, thay đổi nội dung, gây hậu quả pháp lý mà thiệt hại thuộc về chính các khách hàng của cơ sở công chứng.

Đừng Bỏ Lỡ

Pháp luật

Pháp đình

Xem thêm