Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội làm việc tại Quảng Ninh

29-05-2024, 21:08

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 29/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm