Doanh nghiệp địa ốc nợ thuế nhiều tỷ đồng

09-05-2024, 07:10

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội 2015-2023. số liệu đưa ra cho thấy, đến cuối năm 2023, một số doanh nghiệp bất động sản còn nợ thuế với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bất động sản

Xem thêm