Độc đáo tờ báo phát hành 4 năm một lần

29-02-2024, 20:05

Tờ báo châm biếm La Bougie du Sapeur dày 20 trang chỉ phát hành vào 29/2, đồng nghĩa với việc nó chỉ xuất bản vào ngày cuối tháng 2 của năm nhuận. tờ báo duy nhất trên thế giới phát hành 4 năm một lần này đã lên kệ các sạp báo ở Pháp và được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Xem thêm