Du lịch khó có cú huých lớn dù nghỉ lễ 5 ngày

20-04-2024, 08:56

Sau khi có tin kéo dài kỳ nghỉ lễ, các đơn vị dịch vụ du lịch ngay lập tức liên hệ với các đối tác là các hãng hàng không, cơ sở lưu trú để xin thêm vé và phòng. Tuy nhiên quỹ vé và phòng để mua thêm là không nhiều. Vì vậy, theo nhận định sẽ khó có cú huých lớn cho toàn ngành.

Xem thêm