Được nhận tiền khách thưởng tại Hội Lim

21-02-2024, 07:06

Lễ hội Lim sẽ được tổ chức từ ngày 21 - 22/2 (12 -13 tháng Giêng) tại 3 xã của tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, các điểm hát quan họ được nhận tiền “thưởng” của du khách nhưng phải đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống.

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm