Giảm nghèo bền vững tại Hà Giang

06-06-2022, 17:30

Ngày 06/6, tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

S Việt Nam

Hà Giang

Xã hội

Đời sống

Xem thêm