Xây dựng chiến lược giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2023

28-02-2022, 18:52

Ngày 28/2 tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã thực hiện Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác  dự án: "Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023".

Xem thêm