Hà Nội đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

05-04-2024, 17:05

Sáng 5/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố”.

Xem thêm