Hoàn thiện pháp lý quản lý và sử dụng không gian ngầm

23-05-2024, 11:26

Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để Thủ đô phát triển xứng tầm. Vì vậy, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều chính sách đặc thù, vượt trội so với quy định của luật hiện hành. Và một trong những nội dung chưa từng có tiền lệ, được đánh giá là quan trọng và khó, còn nhiều ý kiến khác nhau đó chính là quản lý và sử dụng không gian ngầm.

Xem thêm