Kết nối sức mạnh trí tuệ của những người ưu tú

02-04-2024, 06:28

Việt Nam có nhiều người xuất sắc, kể cả ở trong nước và nước ngoài. Phải chung tay để người Việt ở bất cứ đâu ngày càng giỏi hơn và được sử dụng để cùng xây dựng đất nước. Đây cũng là mục đích của gần 100 đại biểu người Việt và gốc Việt đến từ 20 quốc gia, là những tiến sĩ, chuyên gia tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực gặp gỡ trao đổi tại Paris.

Pháp

Thế giới

Người Việt năm châu

TTXVN toàn cầu

Xem thêm