Khẳng định giá trị thương hiệu Việt

19-04-2024, 11:34

Sáng 19/4, Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 với mục đích góp phần tôn vinh và khẳng định giá trị thương hiệu Việt; đồng thời tuyên truyền từng doanh nghiệp, người tiêu dùng và mỗi chúng ta trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển đất nước.

Xem thêm