Kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh BHYT

22-06-2024, 06:48

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện có 12 tỉnh, thành phố đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn quốc. Vì vậy ngành BHXH yêu cầu các địa phương này đánh giá lại kết quả kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đầu năm đến nay.

Xem thêm