Kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

05-05-2024, 18:59

56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” trong chiến dịch Điện Biên Phủ là những tháng ngày không thể nào quên…. 70 năm đã trôi qua, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc; là chiến thắng ảnh hưởng sâu sắc đến các nước thuộc địa và làm thay đổi cục diện thế giới, là sự kiện không thể xuyên tạc hay phủ nhận. Đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo đó không chỉ tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và giá trị to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, mà còn trực tiếp bảo vệ chân lý lịch sử, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xem thêm