Lan tỏa di sản hát xoan Phú Thọ trên không gian mạng

18-04-2024, 09:08

Tiếp tục hành trình tôn vinh giá trị âm nhạc quý báu của dân tộc, hướng tới Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” đã được thực hiện và phát hành trên kênh YouTube Dân ca và nhạc cổ truyền. Dự án đang góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của  di sản văn hóa phi vật thể  đã được UNESCO ghi danh này.

Xem thêm