f
Tự động phát sau

Liên kết để xử lý nợ xấu

27-10-2022, 12:30

Câu lạc bộ Xử lý nợ trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gồm 23 thành viên, trong 2 năm qua đã và đang góp phần thúc đẩy việc phát triển thị trường mua bán nợ. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổ chức sáng nay tại Hà Nội.