Mô hình khuyến khích văn hóa đọc cho học sinh tiểu học

22-04-2024, 15:01

Từ đầu năm học này, trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã triển khai nhiều hoạt động để tạo sân chơi, điều kiện cho học sinh yêu thích hơn trong việc đọc sách. Các hoạt động đã đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong hình thành văn hóa đọc cho học sinh toàn trường. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Giáo dục

Xem thêm