Năm 2023, TP.HCM tập trung xử lý dự án chậm tiến độ

08-12-2022, 19:50

Tiếp tục Kỳ họp thứ 8 – HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025), ngày 8/12 HĐND thành phố dành thời gian để chất vấn Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến nhiều vấn đề “nóng” của thành phố. Trong đó, vấn đề xử lý các dự án trọng điểm chậm tiến độ, để treo nhiều năm, một lần nữa được đề cập tới. Thông tin của Truyền hình Thông tấn-Vnews

S Việt Nam

TP HCM

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Xã hội

Đời sống

Xem thêm