Ngân hàng chú trọng chất lượng nhân lực cấp cao

29-06-2023, 18:21

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng ủy Ngân hàng VietinBank đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, đặc biệt là việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo chi nhánh. Từ mô hình này, chất lượng nhân lực cấp cao của ngân hàng đã được nâng cao rõ rệt.

Xem thêm