Người dân Bình Phước chủ động phòng nhiễm bệnh sầu riêng

20-06-2024, 17:39

Từ đầu năm đến nay, nhiều vườn trồng sầu riêng của người dân ở tỉnh Bình Phước bị ảnh hưởng do hạn hán và nhiễm bệnh. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh có gần 90 ha sầu riêng bị nhiễm nấm bệnh. Tình trạng nhiễm bệnh phân bố rải rác trên địa bàn tỉnh và có chiều hướng tăng lên. Hộ dân trồng sầu riêng cũng đã chủ động phòng trừ nhiễm bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

S Việt Nam

Bình Phước

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm