Nhiều thách thức sau 30 năm đổi mới và phát triển

22-02-2024, 18:43

Sau 30 đổi mới và phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang đứng đối diện thách thức lớn từ cả bên trong và bên ngoài. Đây là vấn đề mà nhiều chuyên gia đề cập tại Tọa đàm đối thoại chính sách: “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”. Sự kiện do Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản phối hợp với Trường đại học kinh tế Quốc dân và nhiều đơn vị tổ chức ngày 22/2 tại Hà Nội.

Xem thêm