Những người lính Trường Sơn trong thời đại mới

20-05-2024, 13:19

65 năm trước đây, đường Trường Sơn được mở trở thành “huyết mạch” quan trọng vận chuyển hàng hóa, đạn dược của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Bộ đội Trường Sơn với tinh thần “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” luôn đảm bảo cho sự chi viện ấy được liên tục. Trở về thời bình, những người lính ấy tiếp tục đóng góp xây dựng nông thôn mới, làm giàu ngay tại quê hương.

S Việt Nam

Nam Định

Chính trị

Địa phương

Xem thêm