Phát huy truyền thống Tiểu đoàn Tây Đô trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

23-06-2024, 20:24

Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô vừa phối hợp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964 – 24/6/2024).

S Việt Nam

Cần Thơ

Xã hội

Xem thêm