Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi

28-05-2024, 11:26

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

Xem thêm