Tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

22-04-2024, 06:58

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream, đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm