Thanh tra Sở GTVT xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm

21-06-2024, 06:39

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.882 trường hợp, số tiền xử phạt hơn 23 tỷ đồng.

Xem thêm