Tiềm năng nâng hạng của TTCK Việt Nam

04-03-2024, 14:43

Việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ thúc đẩy TTCKVN thu hút thêm 25 tỷ USD vốn ngoại mỗi năm. Đi kèm theo đó là chất lượng của thị trường được nâng cao và các nhà đầu tư ngoại có tổ chức với quy mô vốn lớn hơn sẽ đầu tư vào thị trường. Với những lợi thế đó, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra rất kỳ vọng và tin tưởng vào mục tiêu này – đó sẽ là một dấu mốc lớn cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm