f
Tự động phát sau

Trên 97% doanh nghiệp TP.HCM là nhỏ và vừa

29-09-2022, 16:53

Khảo sát tình hình thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM giai đoạn từ 1-1-2018 đến 30-6-2022 cho thấy, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm 97,5% số doanh nghiệp của toàn thành phố.