|Trực tiếp| Chiều 29/5 tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

29-05-2024, 13:56

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm