Tuyên Quang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ

23-06-2024, 20:28

Trong các ngày 21 và 22/6, mưa lớn trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhân dân. Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân .

S Việt Nam

Tuyên Quang

Xã hội

Xem thêm