Vườn quốc gia đầu tiên đạt chứng nhận Danh lục xanh

21-06-2024, 21:42

Sau một hành trình kiên trì, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí khắt khe và toàn diện, ngày 21/6, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã được chính thức trao danh hiệu Danh lục xanh IUCN và trở thành vườn quốc gia đầu tiên của VN đạt danh hiệu ý nghĩa này.

Xem thêm