Xuất khẩu tôm cán mốc 3 tỷ USD

26-09-2022, 06:49

Tháng 8/2022, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 398 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 24% .

Xem thêm