Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với tỉnh Thanh Hóa

15-06-2024, 19:11

Ngày 15/6, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Chính trị

Địa phương

Xem thêm