Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng - Xu hướng ngược

20-04-2024, 18:21

Từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường luôn cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Đây là xu hướng đi ngược so với trước đây. Điều này đáng lo ngại khi nền kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục trong 3 tháng đầu năm nay nhưng chưa thật sự bền vững.

Xem thêm