Dự án cấp bách, nhà thầu chây ỳ

17-06-2024, 10:36

Hàng loạt dự án công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM đang chậm so với tiến độ đề ra, trong đó có rất nhiều dự án cấp bách nhưng lại đang trùm mền. Một trong những nguyên nhân là do nhiều nhà thầu chây ỳ không thực hiện theo cam kết hợp đồng. Điều này đòi hỏi TP.HCM cần siết chặt công tác đấu thầu và giám sát tiến độ thi công cho từng công trình, đồng thời xử lý nghiêm những nhà thầu vi phạm hợp đồng. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Xem thêm