Học giả nước ngoài đánh giá về thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

03-02-2024, 11:22

Suốt 94 mùa xuân qua kể từ ngày Đảng ta chính thức ra đời, Đảng đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước nghèo, trở thành một trong những quốc thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), các học giả nước ngoài khẳng định suốt 94 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thể hiện bản lĩnh và tài năng thích ứng linh hoạt trước mọi thách thức của thời đại.

Xem thêm