Người bạn không thể nào quên của nhân dân Việt Nam

29-02-2024, 18:47

Sự ra đi của nhà hoạt động hòa bình Merle Evelyn Ratner đã để lại những tổn thất vô cùng lớn đối với nền hòa bình, chính nghĩa trên thế giới. Đối với người dân Việt Nam, bà là người bạn, người đồng chí không thể nào quên vì những cống hiến và ủng hộ quý báu của bà trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

TTXVN Toàn Cầu

New York (Hoa Kỳ)

Thế giới

Xem thêm