Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên

05-03-2024, 06:16

Ngày 4/3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức phát động các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển”.

S Việt Nam

Điện Biên

Xã hội

Xem thêm