Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

29-05-2024, 18:33

Chiều 29/5, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm