Thanh Hóa Đảm bảo an toàn vận hành các công trình thủy điện mùa mưa

18-05-2024, 13:10

Mùa mưa bão 2024 đã cận kề, nhằm chủ động trong vận hành, điều tiết hồ chứa và tính toán dự báo lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã và đang chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai. Từ đó, vận hành an toàn liên hồ chứa, kịp thời ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Địa phương

Xã hội

Xem thêm