Thanh niên tình nguyện trên công trường 500kV mạch 3

20-06-2024, 11:35

Thực hiện “đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện vượt nắng, thắng mưa tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An”… Ngay từ đầu tháng 6, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân phối hợp, hỗ trợ cơ quan điện lực, chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang lưới điện; đồng thời, hỗ trợ các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

S Việt Nam

Nghệ An

Chính trị

Xem thêm