Tháo gỡ bế tắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu

27-05-2024, 17:46

 Nhiều bất cập trong công tác đền bù, tái định cư, khiến công tác giải phóng mặt bằng luôn gặp khó khăn, vướng mắc. Thêm vào đó tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu đất đắp, sợ trách nhiệm của không ít người đứng đầu, là những nguyên nhân chính khiến nhiều công trình, nhất là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam thi công cầm chừng hoặc dở dang. Do đó, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đảm bảo mặt bằng sạch, đảm bảo nguồn vật liệu để thi công là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tỉnh Quảng Nam thực hiện trên các công trình, nhất là công trình trọng điểm.

S Việt Nam

Quảng Nam

Địa phương

Xã hội

Xem thêm