Thêm 6 tháng cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng

12-04-2024, 06:50

Thông tư 02 được NHNN ban hành vào cuối tháng 4/2023 quy định về việc tổ chức tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn có hiệu lực đến hết ngày 30/6 tới đây. Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng, tức là sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Xem thêm