Tiểu ban Văn kiện làm việc tại Ninh Bình

17-06-2024, 17:44

Ngày 17/6, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

S Việt Nam

Ninh Bình

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm