TP. Hồ Chí Minh giảm chỉ tiêu lớp 10 công lập

18-04-2024, 07:04

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập trên địa bàn. Theo đó, năm học tới thành phố sẽ tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, giảm gần 6.000 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Giáo dục

Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp 10 công lập

Xem thêm