Trà Vinh thí điểm mô hình trồng lúa giảm phát thải

22-05-2024, 17:36

Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, tại Trà Vinh, vụ Hè Thu 2024 này, có hai HTX được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn làm mô hình thí điểm.

S Việt Nam

Trà Vinh

Xã hội

Đời sống

Xem thêm