Tưng bừng Hội thao Phổ Cao sports Festival 2024

27-05-2024, 20:04

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, vừa qua, Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic đã tổ chức Hội thao Phổ Cao sports Festival 2024. Với hơn 4.000 sinh viên tham gia, Hội thao diễn ra đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, trong đó có hơn 800 em trực tiếp tham gia thi đấu 10 bộ môn.

Xem thêm