Việt Nam có 9 giống gạo thơm được miễn thuế sang EU

21-04-2024, 11:23

Trong khuôn khổ thực thi Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) , hiện Việt Nam có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu sang EU nhưng chưa có 2 giống gạo thơm ST24 và ST25.

Xem thêm