Toàn cảnh VNews

Việt Nam trước thách thức khi triển khai mạng 5G

16/01/2020, 01:48

Tin vui với người dùng Việt Nam là vào ngày 10/5/2019, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập thành công cuộc gọi điện thoại 5G. Tuy nhiên, để thương mại hóa được công nghệ 5G, Việt Nam cần vượt qua vô số thách thức về công nghệ, an ninh quốc gia và quản trị.

banner